Ngày 09/10/2015 – BioVagen đăng ký thành công TMĐT cho website biogaia.vn

Ngày 09/10/2015 – BioVagen đăng ký thành công TMĐT cho website biogaia.vn

 

 

Ngày 09/10/2015, website biogaia.vn đã chính thức được bộ công thương duyệt trở thành website thương mại điện tử, chấp hành đúng theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ.

Với việc trở thành website thương mại điện tử, quý khách hàng đặt hàng có thể yên tâm về các quyền lợi của mình sẽ được đảm bảo khi đặt hàng online tại biogaia.vn.

Xin chân thành cảm ơn quý khách.

 

222